Nokia 6230i chính hãng mang nét đẹp cổ điển

650.000 400.000