Nokia 6820 siêu độc cực đỉnh nguyên bản

1.800.000 990.000

2 bàn phím độc đáo

HOTLINE