• Sản phẩm được gắn thẻ “Điện thoại nắp gập 1 sim”
 
Anh chị có thắc mắc? Chat ngay