Hiển thị tất cả 6 kết quả

Điện thoại độc

Điện thoại Caymans V8

545.000

Điện thoại Bluetooth partner

Điện thoại Vertu V9

550.000

Điện thoại Bluetooth partner

Điện thoại Vertu V10

550.000

Điện thoại

Điện thoại Vertu A8

495.000
580.000
650.000