Nokia 6600 kỉ niệm điện thoại hột vịt

650.000 435.000